Ветеринар в Люлин - VET STAR CLINIC
Ветеринарна клиника Люлин

Диагностика кожни заболявания

Скарификация                                   20лв

Микропскопско изследване              25лв

Кожна посявка                                   35лв