Ветеринар в Люлин - VET STAR CLINIC
Ветеринарна клиника Люлин

Интензивни грижи

Хоспитализация под 4 часа                                          25лв.

Професионални грижи за 12 часов блок                    45лв.

 

Интензивни грижи

 

Спешна помощ при постъпване                                   100лв.                             

Интензивни грижи за 12 часов блок                           50-300лв.

Кислород – на час                                                         15лв.

Кислород – на 12 часа                                                  100лв.

Кръвопреливане – на цяла кръв – куче                     300лв.

Поставяне на носно – хранопроводна                       150лв.       

сонда

Поставяне на хранопроводна сонда                           80лв.

Поставяне на централен венеозен катетър               30лв.

Поставяне на гръдна тръба                                          50лв.