Ветеринар в Люлин - VET STAR CLINIC
Ветеринарна клиника Люлин

Интензивни грижи

Хоспитализация под 4 часа                                          10лв.

Професионални грижи за 12 часов блок                    40лв.

 

Интензивни грижи

 

Спешна помощ при постъпване                                   30-100лв.                             

Интензивни грижи за 12 часов блок                           50-300лв.

Кислород – на час                                                         10лв.

Кислород – на 12 часа                                                  50-100лв.

Кръвопреливане – на цяла кръв – куче                     50-300лв.

Кръвопреливане – на цяла кръв – котка                   50-150лв.

Трансфузия на плазма                                                 50-150лв.

Поставяне на носно – хранопроводна                       50-150лв.       

сонда

Поставяне на хранопроводна сонда                           50-150лв.

Поставяне на носен катетър за 02                              30-50лв.

Поставяне на централен венеозен катетър               20-30лв.

Поставяне на гръдна тръба