Ветеринар в Люлин - VET STAR CLINIC
Ветеринарна клиника Люлин

Лабораторни изследвания

Диагностика, лаборатория и кръвни изследвания

 

Пълна кръвна картина                                     30лв.

Стандартен панел                                             35лв.

Кръвна натривка                                              20лв.

Глюкоза – глюкомер                                        10лв.

Изследване на урина                                       20лв.       

Микроскопско изследване на урина              25лв.

Копроовоскопия                                               35лв.                  

 

Посявка за дерматофити                                  35лв.

Cross – match при кръвопреливане                20-40лв.