Ветеринар в Люлин - VET STAR CLINIC
Ветеринарна клиника Люлин

Лабораторни изследвания

Диагностика, лаборатория и кръвни изследвания

 

Пълна кръвна картина                                     15лв.

Стандартен панел                                             35лв.

Кръвна натривка                                              10лв.

Глюкоза – глюкомер                                        10лв.

Глюкозна крива

Изследване на урина – тест лента                  6лв.

Рефрактометър                                                 10лв.          

Микроскопско изследване на урина              10-20лв.

Копроовоскопия                                               10-30лв.                  

Цитологично изследване                                 10-30лв.

Кожна проба/ биопсия                                    15-60лв.

Посявка за дерматофити                                  25лв.

Cross – match при кръвопреливане                20-40лв.

Тест – Гана                                                         30лв.

Тест – Дирофилариоза                                      30лв.

Тест – комбиниран – CPV,CCV,Giardiosis         37лв.

Tест – комбиниран – дирофилариоза,            55лв.

анаплазма,ерлихиоза и

Лаймска болест

Тест – лайшманиоза                                          35лв.

Тест – анаплазма/ерлихия                               37лв.                                                            

Тест – котешка левкемия                                  40лв.

и имунодефицитен вирус

Тест- FPV                                                             30лв.

Тест – тропонин                                                  35лв.

Пункционна тънкоиглена биопсия                   30лв.

Тъканна биопсия                                                40-80лв.

ЕКГ – изследване                                                40лв.                 

Ехография – коремни органи                            35лв.

Ехография – коремни органи /частично/        30лв.

Ехография – сърце /ехокардиография /         35-50лв.

Физиотерапия ( за процедура)                         10-30лв.

Стационар / 24 часа                                           30-40лв.