Ветеринар в Люлин - VET STAR CLINIC
Ветеринарна клиника Люлин

Манипулации на домшни любимци

Медицински процедури

 

Подкожна/мускулна инжекция                                    5лв.

Даване на лекарства през устата                               5лв.

Вземане на кръв                                                          15лв.

Превръзка/шина – Ниво 1                                          20-40лв.

Превръзка/шина – Ниво 2                                          30-50лв.

Превръзка/шина – Ниво 3                                          40-70лв.

Превръзка/шина – Ниво 4                                          60-100лв.

Почистване на уши                                                     15лв.

Промивка на уши                                                        25лв.

Почистване на анални жлези                                    15лв.

Промивка на анални жлези                                       25лв.

Промивка на препуциум/влагалище                        40лв.

Изрязване на нокти                                                     10лв.                                      

Изрязване на клюн                                                      15лв.

Изрязване на зъби                                                       15лв.

Отстраняване на чуждо тяло от лапа                       40-60лв.

Отстраняване на чуждо тяло от ухо                         40-60лв.

Отстраняване на чуждо тяло от носа                       50-80лв.

Отстраняване на чуждо тяло от окото                     30-50лв.

Обработка на абсцес                                                   40-80лв.

Обработка на флегмон                                               40-80лв.

Цистиоцентеза                                                             30лв.

Поставяне на уринарен катетър на мъжко             50лв.

животно

Поставяне на уринарен катетър на женско             60лв.

животно

Клизма – куче                                                             50-100лв.

Клизма – котка                                                           40-60лв.

Пункция на става                                                       50-70лв.

Абдоминоцентеза – дигностична                             30лв.

Абдоминоцентеза – терапевтична                           30-180лв.

Торакоцентеза – диагностична                                 70лв.                      

Торакоцентеза – терапевтична                                70-150лв.

Перикардиоцентеза                                                  100-180лв.

Почистване на зъбен камък                                       70лв.

Изваждане на млечни зъби                                       20лв/зъб

Изваждане на постоянни зъби – за 1 зъб               25лв.

Промивка на слъзни канали                                     40лв.

Измерване на слъзна секреция                                20лв.                           

Оцветяване на роговицата                                        25лв.

Микробиология на очен секрет                                40лв.