Ветеринар в Люлин - VET STAR CLINIC
Ветеринарна клиника Люлин

Манипулации на домшни любимци

Медицински процедури

 

Подкожна/мускулна инжекция                                 1,50лв.

Даване на лекарства през устата                               5лв.

Вземане на кръв                                                          10лв.

Превръзка/шина – Ниво 1                                          5-10лв.

Превръзка/шина – Ниво 2                                         10-20лв.

Превръзка/шина – Ниво 3                                         20-30лв.

Превръзка/шина – Ниво 4                                         30-40лв.

Почистване на уши                                                     10лв.

Промивка на уши                                                        25лв.

Почистване на анални жлези                                    10лв.

Промивка на анални жлези                                       15лв.

Промивка на препуциум/влагалище                        15лв.

Изрязване на нокти                                                     5лв.                                      

Изрязване на клюн                                                     10лв.

Изрязване на зъби                                                      10лв.

Отстраняване на чуждо тяло от лапа                       20-50лв.

Отстраняване на чуждо тяло от ухо                         20-50лв.

Отстраняване на чуждо тяло от носа                       35-80лв.

Отстраняване на чуждо тяло от окото                     20-50лв.

Обработка на абсцес                                                  25-80лв.

Обработка на флегмон                                              25-80лв.

Цистиоцентеза                                                            20лв.

Поставяне на уринарен катетър на мъжко              25лв.

животно

Поставяне на уринарен катетър на женско             35лв.

животно

Клизма – куче                                                             30-100лв.

Клизма – котка                                                           25-50лв.

Пункция на става                                                       50-70лв.

Абдоминоцентеза – дигностична                             20лв.

Абдоминоцентеза – терапевтична                           30-150лв.

Торакоцентеза – диагностична                                20лв.                      

Торакоцентеза – терапевтична                                30-150лв.

Перикардиоцентеза                                                  100-180лв.

Почистване на зъбен камък – 1-ва степен             30лв.

Почистване на зъбен камък – 2-ра степен             40лв.

Почистване на зъбен камък – 3-та степен             50лв.

Почистване на зъбен камък – 4-та степен             60лв.   

Изваждане на млечни зъби                                     30-50лв.

Изваждане на постоянни зъби – за 1 зъб              15лв.

Промивка на слъзни канали                                    30лв.

Измерване на слъзна секреция                               10лв.                           

Измерване на очно налягане                                   15лв.

Преглед на очни дъна                                               15лв.

Оцветяване на роговицата                                       15лв.

Микробиология на очен секрет                               30лв.