Ветеринар в Люлин - VET STAR CLINIC
Ветеринарна клиника Люлин

Образна диагностика

Ехография – коремни органи                            50лв.

Ехография – коремни органи /частично/        35лв.

Ехография – сърце /ехокардиография /         60-80лв.

Рентген                                                                  40лв (всяка следваща по 35лв)