Ветеринар в Люлин - VET STAR CLINIC
Ветеринарна клиника Люлин

Образна диагностика

Ехография – коремни органи                            35лв.

Ехография – коремни органи /частично/        30лв.

Ехография – сърце /ехокардиография /         50-60лв.