Ветеринар в Люлин - VET STAR CLINIC
Ветеринарна клиника Люлин

Общи цени за услуги

Прегледи

Преглед                                                                           25 лв.

Вторичен преглед                                                         10 лв.

Специализиран преглед                

(офталмологичен, ортопедичен и                             40лв.

т.н.)

 

Консултация                                                                  20лв.

 

Второ мнение                                                                30лв.