Ветеринар в Люлин - VET STAR CLINIC
Ветеринарна клиника Люлин

Общи цени за услуги

Прегледи

Преглед                                                                         15 лв.

Вторичен преглед                                                         5 лв.

Специализиран преглед                

(офталмологичен, ортопедичен и                              20лв.

т.н.)

 

Консултация                                                                  10лв.

 

Второ мнение                                                                20лв.

 

Домашно посещение                                                    40-80лв.
(в рамките на София)