Ветеринар в Люлин - VET STAR CLINIC
Ветеринарна клиника Люлин

Прегледи

Прегледи

Преглед                                                                          25 лв.

Вторичен преглед                                                         10 лв.

Специализиран преглед                

(офталмологичен, ортопедичен и                              40лв.

т.н.)