Ветеринар в Люлин - VET STAR CLINIC
Ветеринарна клиника Люлин

Д-р Радослав Веселинов - ветеринарен лекар

Завършил ветеринарна медицина през 2017г. във ВМФ към ТрУ, гр.Стара Загора;

  • Стажува във VET STAR CLINIC от 2015г. до завършването си;
  • Интересите са му насочени в областта на дерматологията, екзотичните животни,вътрешните болести илабораторната диагностика;
  • Член на Българската асоциация по ветеринарна дерматология;
  • Част от организационния екип на VPF Bulgaria;
  • Притежава сертификати в сферата на ендокринологията,кардиологията, болести по екзотичните животни,анестезиология,дентална медицина,паразитология,спешна медицина,дерматология, вътрешни болести при котки;
  • Собственик е на много и разнообразни домашни любимци- пор, куче, котки, жаби и др.;