Ветеринар в Люлин - VET STAR CLINIC
Ветеринарна клиника Люлин

Милена Михайлова – стажант ветеринарен лекар

Завършва семестриално ветеринарна медицина в София-ФВМ към ЛТУ през 2018;
Предстоят и държавни изпити и дипломиране през 2019г.

Проявява интерес към хирургията и често асистира по време на операции.

В момента провежда преддипломния си стаж във VET STAR CLINIC;

Има домашен любимец- куче;