Ветеринар в Люлин - VET STAR CLINIC
Ветеринарна клиника Люлин

Прегледи на домашни любимци

  Доброто здраве и качеството на живот на вашите любимци в дългосрочен план зависи в голяма степен от редовните профилактични прегледи. Те ще ни позволят да засечем симптомите преди заболяването да е причинило трайни и често необратими последици.

 

  Информацията от всички ветеринарно-медицински прегледи става част от  медицинската история на вашия домашен любимец. Тя се въвежда в електронна база данни, която позволява да бъдат правилно проследени всички последващи промени в общото му състояние

.

  Правилните и подробно направени прегледи дават много ценна информация на лекаря. Те го насочват към списък от заболявания, които трябва да бъдат потвърдени или съответно – изключени. По тази причина се налага много често  да се направят допълнителни изследвания като: кръвна картина, биохимия на кръвта, ехография, рентгенография, изследване на урина, биопсия и др., за да бъде поставена точна диагноза и съответно да се започне подходяща терапия.

 

Прегледите, които предлагаме и това, което включват са следните:

 

Обстоен  първичен преглед:

 • Измерване на телесното тегло – позволява ни да установим съответно намаляване или покачване на теглото, което може да ни сигнализира за евентуална патология;
 • измерване на вътрешна телесна температура – нормалната вътрешна телесна температура при кучета и котки е: 37.9 C – 39 C; тя ни дава  важна информация за много патологични състояния, които могат да бъдат заподозрени (инфекциозни, имунно –медиирани, неопластични, хронични органни патологии и шокови пациенти);
 • измерване на време за напълване на капилярите – дава ценна информация относно това дали пациентът е обезводнен или шоков;
 • палпиране на повърхностни лимфни възли – дава ни информация относно възпалителни и неопластични процеси;
 • цвят на видими лигавици – нормалния цвят на лигавиците е розов, но може да бъде и променен при протичащи заболявания: иктеричен (жълт), блед, цианотичен (син) и ярко червен, което съответно ще ни насочи към това какви допълнителни изследвания да бъдат направени за правилното поставяне на диагноза;
 • тест за хидратацията на пациента – измерва се времето за напълване на капилярите, тест кожна гънка, влажност на лигавиците, хлътналост на очите и други;
 • аускултация (преслушване ) на трахея, бели дробове и сърце;
 • измерване на периферен пулс;
 • коремна палпация;
 • неврологичен статус;
 • ортопедичен статус;
 • кожен статус;
 • очен и ушен статус.

Препоръката ни е да осигурите на вашия питомник посещение за преглед при ветеринарен лекар поне два пъти годишно за младите животинки и поне четири пъти годишно – за по-възрастните.

 

Специализирани прегледи:

Офталмологичен (очен), дерматологичен, неврологичен, ортопедичен, ушен, дентален, онкологичен, кардиологичен и преглед на екзотични пациенти.

Обикновено такъв преглед е по-дълъг като време и е свързан  със специфични манипулации (напр. измерване на очно налягане при офталмологичен преглед) и/или изследвания.

Когато имате час за специализиран преглед, моля, носете всички изследвания, които имате от преди – направени рентгенови снимки, лабораторни резултати, история на медикаментозна терапия и т.н.

 

Контролен преглед:

Контролният преглед не трябва да бъде подценяван, тъй като той ни дава информация за повлияването от лечението и съответно каква да бъде неговата продължителност. Много често се налага проследяване и с направата на контролни изследвания.

Второ мнение:

 

Много често това са по – сложни казуси с пациенти. За да вникнем и да се запознаем подробно със случая е необходимо да носите всички направени изследвания и проведени лечения (хронологично).

 

Консултации:

Можем да ви направим подробни консултации за всеки един етап от отглеждането на вашия домашен любимец. Най-често те са свързани с :правилното профилактиране, породни особености и генетични предразположености, поведенчески проблеми, правилен начина на отглеждане и други.

 

Можем да ви предложим още:

 

профилактичен преглед, предназначен специално за най-малките и най-възрастните ни пациенти, с включен лабораторен скрининг.